top of page

ING.  ARCH.

DANIELA BILAN, PH.D.

ING.  ARCH.

DA      NI           ELA

       BI

         L A           N

PH.D.

DANIELA ŠIMKOVÁ

pUBLIKACE

p

  U   B

LIK  A C

     E

OCENĚNÍ

O  C

E

     NÍ

OPONENTURA KOMPLEXNÍ ANALÝZY ŠVÝCARSKÉHO 

SYSTÉMOVÉHO PROJEKTU LOKREMISE ST. GALLEN

Production Library Item #NW-1_edited.jpg

REFERENCE

"  Paní architektku Danielu Bilan mohu vřele doporučit. Moji novou kuchyň navrhla s velkou invencí a v duchu mých představ. Předložila mi precizně vypracovaných několik návrhů, z kterých jsem si vybrala moderní, ale elegantní kuchyň. Jejím podrobným návrhem se pak řídila jak truhlářská, tak stavební firma, s kterými velmi efektivně komunikovala jak o výkresech, tak o materiálu. Oprávněně trvala na dodržení parametrů svého návrhu a v diskusi se zhotovitelem vždy našla řešení. Výsledkem jsem byla velmi pozitivně překvapena a pochopila jsem, jak užitečné a nezastupitelné místo má architekt při realizaci někdy mlhavých a nejasných plánů klienta. Paní architektka má mimořádnou schopnost se vcítit do představ svého klienta a zároveň má smysl pro realitu na základě svých odborných zkušeností a díky tomu se jí podařilo skvěle naplnit moje očekávání. Svou novou elegantní kuchyní jsem nadšená a těším se na další spolupráci!  "

PhDr. Jana Otoupalová

bottom of page